Địa chỉ:  Lô A4-12 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0934.489.952

Email: phucnguyenduc88@gmail.com

Website: https://xenanghelitrungquoc.com